Kaija Kiuru Viiankiaapa – kuvia ja installaatioita

 Kaija Kiuru 

Viiankiaapa – kuvia ja installaatioita

 

Suojeltu aapa -hankkeen toinen näyttely 

3.12.2016 - 15.1.2017 

Pohjoinen valokuvakeskus, Oulu 

 

Kuvataiteilija Kaija Kiurun näyttely Viiankiaapa ottaa kantaa suojellun aavan puolesta. Sodankylän kunnassa sijaitseva Viiankiaapa on Lapin laajimpia ja monipuolisimpia aapasoita ja se kuuluu sekä kansalliseen soidensuojeluohjelmaan että EU:n Natura 2000 -verkostoon. Monikansallinen kaivosyhtiö tähtää alueen suojelustatuksen purkamiseen ja kaivostoiminnan aloittamiseen alueella. 

Ensimmäiset Viiankiaavan tilannetta kommentoivat teokset Kaija Kiuru teki vuonna 2012. Vähitellen yksittäisistä teoksista kasvoi Suojeltu aapa -hanke, jonka toinen näyttely on Pohjoisessa valokuvakeskuksessa. Hankkeen kolmas näyttely on Rovaniemellä ensi lokakuussa ja viimeinen näyttely sekä Viiankiaapaa käsittelevän kirjan julkistaminen ovat Helsingissä vuonna 2019. Kirja syntyy Kiurun ja hänen miehensä Timo Helteen yhteistyönä. Helle on taustaltaan eläinekologian dosentti ja tietokirjailija. 

Suojeltu aapa -hankkeen yhtenä tavoitteena on herättää keskustelua taloudellisten ja ympäristönsuojelullisten näkökohtien keskinäisestä painoarvosta. Kiurun teosten lähtökohdat ovat hänen omien suokokemusten lisäksi Viiankiaavan elinkeinohistoriassa, luonnontieteellisessä tutkimustiedossa sekä aluetta uhkaavissa kaivossuunnitelmissa. Kiurun työskentelytavat ja materiaalit valikoituvat kulloisenkin idean mukaan. Pohjoisen valokuvakeskuksen näyttelyyn hän on valinnut installaatioita ja valokuvia vuosilta 2014 - 2016. Näyttelyä ja työskentelyä hankkeessa ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus.

 

Lisätietoja: 

Kaija Kiuru: kkiuru(at)gmail.com, 040 7059265 /  www.kaijakiuru.net

 Pohjoinen valokuvakeskus: alla(at)photonorth.fi, 040 7272135 /  www.photonorth.fi